Gry Wallem Nielssen 

Familieterapeut

Jeg er utdannet familieterapeut ved Diakonhjemmet høgskole, nå ViD vitenskapelige høgskole, og har bakgrunn som pedagog og arbeid med barn og familier gjennom 25år. Det er den gode samtalen i møte med ulike mennesker som motiverer meg i jobben som terapeut. Selve menneskemøtet! Som systemisk familieterapeut er jeg opptatt av å se det helhetlige mennesket. Vi er alle preget av våre omgivelser, miljø, oppvekst og de relasjoner vi har i det daglige. Det er mangt som har formet oss slik vi er og hva som har blitt viktig for oss. Dette blir ofte prøvet når vi skal forsøke å leve i harmoni med andre mennesker. Ulike livsfaser og hendelser i livet spiller også inn. Med gode kommunikasjonsverktøy og fokus på egne ressurser får vi dette til og kan oppleve styrke og nærhet i relasjonen til våre nærmeste. Livet kommer ikke med noen bruksanvisning, men jeg tenker at hver og en av oss har de ressursene som skal til for å overvinne de utfordringene vi møter i hverdagen, vi trenger bare litt hjelp til å hente dem fram av og til. Det er også godt å kjenne at en ikke står alene i det vanskelige. Det er der jeg kommer inn, og det er dette jeg synes er så spennende med min jobb! Det å få lov til å gå på oppdagelsesferd sammen med deg i din verden, og hente fram akkurat de styrkene og verktøyene du trenger for å løse opp i utfordringene du kjenner på her og nå. Velkommen til den gode samtalen!


Gry har også følgende sertifiseringer:

Gottman parterapi Level 1

PREP kurs (samlivskurs) fra Modum Bad

COS Parenting - foreldreveiledning i tilknytningsteori. 

Coaching: Master Practitioner Life Coach (NLP) og Business Coach (NLP).  

Hege Taarland

Familieterapeut

Hege er utdannet Vernepleier og har en videreutdanning i Familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmet høyskole. Hun har gjennom flere år opparbeidet seg bred erfaring fra helsesektoren. Både innenfor spesialisert rusbehandling, akuttmedisin og arbeid med barn og unge. Særlig familier med høyt konfliktnivå og voldsproblematikk. Til daglig arbeider Hege som familieterapeut ved Bufetat region vest. 

Hege tilbyr samtaler i form av terapi og behandling til enkeltpersoner og/eller par ved Insieme Terapi, avdeling Stavanger. 


"For mange kan det sitte langt inne å ta steget ut og be om hjelp. Men jeg tenker det er viktig å snu den tanken og anerkjenne styrken som faktisk ligger i det å ta tak i egne utfordringer. 

Ved hjelp av samtaler og terapi kan en få god hjelp til å finne andre måter å håndtere det som er vanskelig. En kan oppnå en bedre innsikt og forståelse for hva en står overfor og en kan oppleve en ny styrke, trygghet og tro på egne verdier, valg og egen situasjon.    

Som terapeut er jeg opptatt av å skape rom for den gode samtalen. Det skal oppleves trygt å prate om vanskelige ting og en skal oppleve seg hørt og respektert uansett tema som bringes inn. Og ikke minst, samtalen skal bære preg av positiv utvikling.

Velkommen til den gode samtalen,

Hilsen Hege".  

Leserbrev: "Hei. Jeg har vært i et forhold med samboeren min i over 11 år. Vi har hatt det litt opp og ned igjennom forholdet. Og han har flørtet en del med andre jenter og vært fysisk utro 1 gang. Men det er mange år siden. Men her kommer problemet mitt. For ett år siden så var vi...

Vi tar gjerne samtalen utenfor vårt kontor dersom det passer bedre for deg! Vi kan møtes på tur, hjemme hos dere eller online og på telefon.