Priser

Individualterapi 

60min   / 90min                                                                                                                                950 / 1200NOK

Studenter:                                                                                                                                              550 / 800 NOK

Parterapi

60 min / 90min                                                                                                                                1100 / 1500NOK

(Første konsultasjon tar oftest 90min pga kartlegging)

Familieterapi

60min / 90 min                                                                                                                                1100 / 1500NOK


Lørdager tillegg på 450NOK alle typer timer


Samtalegruppe ved samlivsbrudd 

Pris pr.person for 2timer á 6 uker, annenhver uke, betales før oppstart. inkluderer kaffe/te/materiell. Påmelding på mail: post@insiemeterapi.no                                                                                 Totalt:  2700NOK


Online konsultasjon via Facetime /Telefon/ Mail:

Pris pr. påbegynte 15min:                                                                                                                              250NOK


"Spør terapeutene - skriv til oss" 

Pris pr.svar                                                                                                                                                      600NOK

Gratis om vi får publisere anonymt på vår blogg


Parkurs /Samlivskurs (PREP)

2 dager, totalt 14 timer. Pris pr.par:                                                                                                             6500NOK

Vi gjør oppmerksom på at vår avbestillingsfrist er 24 timer før avtalt time. Ved ikke møtt til time eller ikke avbestilt innen frist, vil hele beløpet for avtale bli fakturert. 

Betaling med vipps eller på faktura.