Kundeanbefalinger

"Tusen takk det var ett kjempefint møte og jeg følte virkelig at jeg fikk god hjelp. Jeg vil gjerne anbefale dere videre."

Bestemor

62år

"Jeg opplevde å bli tatt imot på en rolig og hyggelig måte. Jeg synes at jeg ble lyttet til på en god måte. Jeg ble møtt med forståelse og respekt for min situasjon, samtidig som min partner også ble ivaretatt. For min del ble det en god prosess med det utfallet jeg ønsket for samtalene. Mine tanker ble satt i system og jeg fikk tid til å vurdere og konkludere underveis. Jeg ble utfordret på å være tydelig og konkret overfor min partner. Terapeuten hjalp til med å konkretisere mål for samtaler og strukturerte samtalene på en hensiktsmessig måte. Det viktigste i min opplevelse var at terapeuten fikk oss til å snakke direkte til hverandre. Om det er noen som har behov for en nøytral samtalepartner, enten alene eller sammen, så kan jeg anbefale Insieme Terapi. 

Kvinne

42

"Jeg opplevde mitt møte med Insieme Terapi og terapeuten som bra, og følte at jeg ble hørt, forstått og respektert. Det ble jobbet med det jeg hadde behov for og jeg vil gjerne anbefale Insieme Terapi til andre. Det hjelper bra!"

Kvinne

38