Arbeidsliv


Arbeidsgiver? Ansatt?

Det å ta vare på ansattes psykiske helse er en viktig del av bedriftens sykefraværsoppfølging, og er både helsefremmende og ikke minst kostnadsbesparende. Mange opplever utfordrende endringsprosesser eller konflikter på jobb og trenger hjelp til å se nye muligheter. Insieme terapi kan bidra med hjelp i arbeidet med å løse opp i fastlåste kommunikasjonsmønstre, og å få til et bedre teamarbeid på arbeidsplassen. Vi kan også bidra til å jobbe med styrking av lederferdighetene.

Vi tilbyr arbeidsrettet terapi og verktøy gjennom samtaler og behandlingsmetoder som hjelper deg med å redusere stress, negative tanker og nedstemthet. Vi kan arbeide både med grupper og individer. 

Du lærer teknikker som hjelper deg til å få bedre energi og fokus, og også hvordan du kan håndtere de ulike utfordringene som påvirker din helse og trivsel i hverdagen, enten det er på jobb eller hjemme.

Vi er alle hele mennesker, og vanskelige ting vi går igjennom på "privaten" kan påvirke oss i jobben og motsatt. Vår terapeut hjelper deg med å navigere gjennom vanskelige livsvalg og karrierevalg, utfordringer i kommunikasjon og relasjon til andre, nedsatt selvfølelse, søvnproblemer, utmattelse eller depresjon blant mye annet.