Samlivsbrudd - "Sorgen det ikke sendes blomster til"

15.10.2021

Ved pågang starter vi opp med samtalegrupper for deg som gjennomgår eller har opplevd samlivsbrudd. 

Samlivsbrudd kan oppleves som en sorg med sterke følelsesmessige reaksjoner og nye omstillinger. Utgangspunktet for å starte en gruppe hos Insieme terapi er at samlivsbrudd for mange medfører en vanskelig omstilling og det kan være en støtte å møte andre i samme situasjon. Man får «en referanse» for det man gjennomlever. Gruppemedlemmenes mulighet for både å få og gi hjelp har gitt den vekselvirkning som man kan oppleve i gode og støttende nettverk som vennegruppen, arbeidsgruppen eller familien. Slike grupper finner man gjerne ofte i kirkelig sammenheng, men vi i Insieme terapi ønsker å komme med en åpen invitasjon til hjelp og fellesskap uavhengig av menneskers livssyn. 

Hovedmålet med samtalegruppen er å hjelpe mennesker til å legge samlivsbruddet bak seg og komme videre i livet. Gruppen kan også bidra til å skape et støttende nettverk (et erstatningsnettverk) i en vanskelig livssituasjon.

Dette skal også være en samtalegruppe hvor alle tar ansvar for gruppa og hverandre. Alle har taushetsplikt overfor det som formidles i gruppen.
Dette blir et sted å møtes, komme sammen med mennesker som er i sammen livssituasjon, eventuelt utvikle nye vennskap. Her kan man få hjelp til å arbeide videre med praktiske og følelsesmessige sider ved samlivsbruddet, og samtidig være til hjelp og støtte for andre gruppemedlemmer.

Omgivelsenes reaksjoner- « sorg det ikke sendes blomster til»
Det naturlige ville være at det sosiale nettverket støttet og hjalp en person gjennom samlivsbruddet. Ved samlivsbrudd skjer det ofte en avskalling, en reduksjon av nettverket. Omgivelsene kan trekke seg tilbake, fordi man er usikker på hvordan man skal forholde seg. Av frykt for å ta parti for en av partene, trekker man seg heller unna. Men også de som står midt i et samlivsbrudd, er usikre på omgivelsenes reaksjoner: Hva tenker folk? Tar de parti? Kan jeg beholde vennene mine? Vil jeg bli invitert nå når jeg er alene?

Dersom samspillet mellom personen og nettverket preges av usikkerhet og tanker om fordømmelse, kan denne usikkerheten bli tolket som avvisning, og personen trekker seg tilbake fra sitt naturlige nettverk. Når dette nettverket enten blir redusert, eller ikke klarer å møte de behov personen har, uteblir den naturlige støtten man kunne fått fra nettverket. Man står alene igjen med den smerte samlivsbruddet skaper. Herav tittelen «Sorgen det ikke sendes blomster til». Mennesker strever, ofte alene, med store konflikter ved samlivsbrudd. Bruddet kan medføre en avskalling av nettverket, eller at man er redd for å overbelaste sitt vennenettverk. Derfor kan det være nyttig å treffe andre i samme situasjon, og i samtale med en av våre familieterapeuter. 

Familieterapeuten vil lede gruppen, være igangsetter og legge på bordet temaer som kan være av nytte for gruppen, samt sørge for at alle som ønsker det får ordet. Men gruppen skal i hovedsak selv styre hva de ønsker å snakke om, og en bestemmer selv hvor mye en vil dele med gruppen. Det understrekes at det i første rekke er deltakernes egne ønsker og behov som angir samtaletemaene. Denne typen grupper tar utgangspunkt i gruppemedlemmenes vansker og forsøker å stimulere til mestring og frigjøring av ressurser. Man er like fokusert på ressurser og muligheter som problemer og vansker. Denne typen grupper er primært «her og nå − orientert». Målet i denne samtalegruppen vil være å hjelpe mennesker til å takle omstillingen etter et samlivs- brudd. I denne gruppen har familieterapeuten rollen som leder, men dette er ikke en terapigruppe. Hovedpoenget med gruppene er at deltakerne skal støtte, hjelpe og konfrontere hverandre med sine vansker, så prinsippet om hjelp til selvhjelp kan realiseres.

Det er viktig for gruppen at vi får med både kvinner og menn, fordi vi har mye å lære av hverandres synspunkter uavhengig av kjønn. 

Organisering:

Sted: I våre lokaler hos Luraklinikken i Gamleveien 4, på Sandnes. Maks 5-8 deltakere. 

Varighet: Vi møtes på kveldstid , 8 uker, annenhver uke (unntatt skoleferier), og møtene varer 90min. 

Pris: 1200kr pr person totalt. Kaffe / te, eventuelt materiell er inkludert. Dato for oppstart med informasjonsmøte kommer! Meld din interesse til post@insiemeterapi.no. www.insiemeterapi.no