Samtalegrupper

Mannsgrupper

Vi ønsker å tilby en møteplass for menn hvor likeverd, respekt og åpenhjertighet står høyt. Fokus for gruppen er å dele erfaringer, hjelpe hverandre og ha terapeutiske samtaler i trygge omgivelser. Det kan handle om gleder, sorg, livsmestring og selvutvikling. 

Det vil være to terapeuter tilstede. Kaffe og enkel bevertning. 

Alle deltakere må signere taushetserklæring i forhold til det som deles i gruppen.  


Sorgstøttegrupper

Sorg er en naturlig reaksjon etter at man har mistet noen som står en nær. Det gjør derimot fryktelig vondt og man kan føle at sorgfølelsen aldri vil gå over. Vi reagerer alle forskjellig på sorg. Noen føler det sterkt, mens andre kan føle det svakere. Allikevel kan begge ha et behov for å dele historiene sine.

Det kan være mange årsaker til at man kjenner på sorg. Man kan ha mistet noen i for eksempel sykdom, selvmord eller i ulykke. Vi vet at for noen så hjelper det med støtte fra andre i samme situasjon. Et menneske som kan lytte, vise omsorg og komme gode råd om hva som kan hjelpe.

I Insieme Terapi har vi derfor opprettet et tilbud om en sorgstøttegruppe for voksne personer som har erfart tap av ektefelle/samboer, og en annen sorgstøttegruppe for de som har opplevd ulike tap i voksen alder. Gruppene er livssynsnøytrale og ledes av erfarne terapeuter. 

I sorgstøttegruppen er alle som ønsker å dele sin historie med andre velkomne. Vi går gjennom sorgens ulike faser og snakker om de ulike reaksjonene, tankene og følelsene som kan komme. Alt er normalt å føle på, alt fra sinne, lettelse, sjokk, uvirkelighetsfølelse, tristhet og fysiske symptomer. 

På møtene serveres det kaffe og noe å spise.

Gruppeterapi

Mange av våre konflikter, problemer og utfordringer oppstår i møte med andre mennesker. Det er i relasjon til andre mennesker at følelser står på spill og vi blir satt på mellommenneskelige prøver. Vår evne til å håndtere sosiale samspill henger tett sammen med vår egen selvfølelse og indre balanse. I gruppen får vi god anledning til utforske sider ved oss selv. 

Gjennom samtaler med andre deler gruppemedlemmene sine erfaringer, opplevelser og støtter hverandre gjennom vanskelige prosesser. Ved å dele, lytte og forholde seg til andre i gruppen kan en forstå seg selv og andre bedre. Det kan åpne opp for viktige refleksjoner både om seg selv, andre og hvordan alt påvirkes og henger sammen. Gode refleksjoner og tilbakemeldinger fra gruppen er viktige faktorer.

Det terapeutiske arbeidet i gruppen handler om selvforståelse og personlig utvikling. "Hvordan virker jeg på andre, hvordan virker andre på meg, hva føler jeg om det og hvorfor føler jeg det slik"- er typiske spørsmål en kan utforske sammen.

Formål med gruppeterapi er blant annet å fremme følelsesbevissthet, selvforståelse og bearbeiding av følelsesmessige konflikter. 


Gruppeterapi kan passe for deg som:

  • kjenner på utfordringer i relasjon til familie, venner, kollegaer 
  • føler deg alene med vanskelige ting og savner noen å prate med  
  • ønsker å kjenne større grad av livsmestring  

  • kjenner på ensomhet, depresjon, usikkerhet

  • har behov for et nytt mål i livet

  • hvordan takle motgang på en mer styrket måte


Rammer og regler for gruppeterapi

For best utnyttelse av gruppeterapi, må man strekke seg langt og tilpasse sin hverdag slik at man kan delta fast i gruppen. Det forventes at alle respekterer tidspunktene og kommer presis til timene. Dette fordi man er en del av en felles prosess som hindres dersom noen uteblir. Det er gruppeterapeutens oppgave å holde på rammene, men det er også deltakernes ansvar å bidra aktivt. 

Taushetsplikt i gruppen

Som behandlere i en terapeutisk setting er vi underlagt en juridisk taushetsplikt, noe som ikke kan pålegges deltakerne. Alle deltakere i gruppen presenteres for en moralsk taushetsplikt og signerer på en kontrakt om dette i første møte. Konfidensialitet er sentralt for at man skal føle seg trygg på å ta fatt på sine problemer i gruppen. Alle skal føle seg trygge og brudd på reglene om taushetsplikt tolereres ikke.