Samlivskurs

PREP - Prevention and Relationship Enchancement Program

Et forebyggende samlivskurs utarbeidet på samlivssenteret ved Modum Bad. Kurset ble i en periode tilbudt førstegangsforeldre. Kurset bygger på mer enn 30års forskning på hva som skaper gode relasjoner. Nettopp fordi kurset er basert på forskning og ikke antakelser, vet vi at programmet er med på å bygge sterke og gode samliv og ekteskap. Siden kurset først ble lansert i Norge har mer enn 30.000 par deltatt. Studier viser at mer enn 50% av de som deltar på kurset har større sannsynlighet til å få det bedre sammen enn par som ikke har fått denne kunnskapen og treningen.

Mange av problemene i samlivet blir forstørret fordi partene snakker fordi hverandre. Blant annet på grunn av kjønnsforskjeller. På dette kurset kan dere lære å kommunisere på en effektiv måte, og dermed bedre håndtere uenigheter og konflikter. På et PREP-kurs er det både humor og alvor.

FÅ MER GLEDE I FORHOLDET DERES!

Ingen går igjennom livet uten problemer. Stressfaktorer, som arbeidsdeling hjemme, barneoppdragelse, økonomi, problemer på jobb, sykdom, problemer med relasjoner til familie eller venner, ulike meninger om framtidsplaner - alt dette som dukker opp i livet er med på å påvirke ethvert par. Målet er at dere skal kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og lære grep som kan tas for å forebygge, forbedre kommunikasjonen og løse problemer. Kurset passer for alle og vi anbefaler å delta før eventuelle utfordringer i forholdet skulle oppstå. Det handler om kjærlighet, forventninger, glede og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon.

Kurset varer 2 dager (helg) eller 4 dager (kveld) totalt 12 timer.

Prisen inkluderer kursavgift, kursmateriell, og enkel bevertning.

Dette kurset vil vi etterhvert også avholde i Italia, der man i romantiske og herlige kulinariske omgivelser får satt av tid sammen som par til en uforglemmelig opplevelse og investering i parforholdet. Mer info kommer!