Individual Terapi

De aller fleste av oss vil oppleve perioder i livet som kan oppleves vanskelige å håndtere på egenhånd. Noen ganger kan det virke fastlåst og håpløst og det kan være vanskelig å finne konstruktive løsninger. Om det gjelder individuelle vansker eller relasjonelle utfordringer, kan det være en verdifull investering i å oppsøke profesjonell hjelp.

Gjennom emosjonsfokusert terapi hjelper vi deg å forstå dine tanker, følelser og handlinger. Føler du deg redd, sliten, trist eller har du opplevd noe som gjør at du har det vondt? Da anbefales det at du har noen å snakke med. Ofte føler man seg veldig alene om indre smerte og man kan føle at ingen forstår eller kan hjelpe. Våre følelser er kroppens aller viktigste signalsystem som varsler at viktige behov har blitt berørt. Følelsene sier noe om hvordan du har det med deg selv eller andre, og de er i sterkt samspill med kroppen vår. Følelsene sitter i kroppen. Vi kan kjenne det i muskler, mage, pust osv. Noen følelser er er adaptive, dvs hjelpsomme, mens andre er maladaptive, problematiske. Ofte kan det vare gamle ting som sitter fast i oss, og som vi trenger å få reparert for å komme videre. Noen har "skrubbsår" fra fortiden sin mens andre har dypere sår. Vi kan ikke endre fortiden - MEN vi kan endre og lindre følelsen knyttet til fortiden.

Vi i Insieme Terapi forholder oss aktivt til dine problemer. Vi lytter og forstår, og vi gir nyttige verktøy du kan ta med videre i livet. Vi ser det helhetlige mennesket og vi forstår at samspillet mellom tanker, følelser og kropp henger sammen. Hvordan du har det med deg selv, vil også påvirke hvordan du er i samspill og i relasjoner med andre.

Vår erfaring er at de fleste som benytter seg av profesjonell hjelp, tilbakemelder at de opplever en betydelig endring og bedring av livskvalitet. For å oppnå denne endringen, vil det være en forutsetning at en er motivert og har realistiske forventninger i forhold til mål og utfall. 

Sammen med din terapeut vil det vektlegges et fornuftig og trygt forløp i tett dialog med den enkelte.

Vi tilbyr en individuelt tilpasset behandling i form av terapeutiske samtaler i trygge og gode rammer.