Familieterapi

Familieterapi er en terapiform hvor familiemedlemmer samles og samarbeider om eventuelle utfordringer. Utfordringer kan gjenspeile seg i den daglige kommunikasjonen, samhandlinger generelt, vanskelige situasjoner som har oppstått eller andre utfordrende situasjoner som har blitt vanskelige å håndtere. Det som er viktig for oss som terapeuter, er at ingen "eier" problemet alene eller "er" problemet. Det er ofte mer komplekst enn som så. Familier og relasjoner påvirker hverandre på kryss og tvers, og alle har et ansvar for å opprettholde en fornuftig relasjon.

Ved hjelp av familieterapi og en utenforstående nøytral part kan en få hjelp til å rette opp i eventuelle ubalanser. Det kan handle om så mangt; sykdom, skade, sorg, konflikter, samspill, kommunikasjon, vold, rusproblematikk og så videre.

Gjennom terapi kan en tilegne seg nye måter å håndtere disse vanskelige situasjonene på. Det handler om både ens egen utvikling, men også en felles utvikling som familie og de en bor og lever sammen med. 

Uansett problemstilling eller utfordring en står ovenfor, er målet å oppnå en positiv endring, styrke de relasjonelle båndene og sammen håndtere vanskelige situasjoner på en mer konstruktiv måte.

Foreldreveiledning

Foreldreveiledning er en terapiform i form av samtaler og veiledning rettet mot foreldre som opplever utfordringer, både i forhold til samarbeidet dere foreldre imellom, men også i forhold til barnets dannelse og oppdragelse. Det kan handle om en ny, travel hverdag for småbarnsforeldre- hvordan løse utfordringer i hverdagen som foreldre. Det kan også handle om hvordan dere som foreldre kan fortsette å samarbeide til barnets beste etter et samlivsbrudd eller hvordan skjerme barn for eventuelle konflikter, og andre vanskelige situasjoner. Mage opplever også utfordringer knyttet til dine, mine og/eller våre barn. Hver familie er unik, og hver familie kan fonne gode løsninger som passer akkurat deres situasjon.

I dag finnes det et mylder av fagbøker og teorier om barneoppdragelse, likevel bidrar dette ofte til større forvirring for foreldre om hva de skal velge. Hva passer for oss og vår familie? Veiene til Rom er mange og alle ønsker vi å gi barna våre trygghet og god oppvekst.

I foreldreveiledning hos oss hjelper vi dere som foreldre til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Veiledningen kan bidra til et bedre og nærere samspill mellom deg og barna dine. Trygg tilknytning legger selve fundamentet for barnets læring og danning livet ut. Derfor er det så viktig å lære hvordan vi som foreldre på best mulig måte kan være der for barna våre, ikke bare i småbarnsalderen, men også i de viktige tenårene.

Som omsorgspersoner balanserer vi ofte mellom å være den snille gode voksne og den strenge sterke, avhengig av situasjonen vi befinner oss i. Er du FOR snill kan barnet kjenne seg utrygg fordi det mangler retning og rammer, og blir nødt til å ta ansvar selv for situasjonen. Er du FOR streng blir barnet redd og krenket, og mister tillit både til seg selv og til deg. Målet er å være både varm og grensesettende på en gang. Barn utvikler seg i samspill med foreldrene. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig, og kan få betydning for barnets evne til å danne relasjoner, vennskap og parforhold i livet. Din evne til å møte barnets følelser og behov påvirker hvordan barnet lærer å uttrykke seg. Det kan være utfordrende å håndtere og forstå barns sterke følelsesuttrykk. Ting kan kjennes overveldende og ute av kontroll. Vi blir slitne som foreldre. Da er det godt å ha gode verktøy og skjønne hva som skjer slik at dere som foreldre kan gjøre gode valg. Ofte har vi med oss egne erfaringer fra egen barndom som påvirker vår foreldrerolle på godt og vondt og reaksjoner i nåtid kan bli 'større' enn nødvendig. I veiledning hos oss kan vi hjelpe dere å håndtere dette

I dag finnes det et mylder av fagbøker og teorier om barneoppdragelse, likevel bidrar dette ofte til større forvirring for foreldre om hva de skal velge. Hva passer for oss og vår familie? Veiene til Rom er mange og alle ønsker vi å gi barna våre trygghet og god oppvekst.

Trygghetssirkelen - Circle of security